Aktualności

Informujemy, że w dniu 18.10.2019r, nastąpi zmiana organizacji ruchu przejazd po nowo wybudowanym węźle Rogowo, który skomunikuje drogę powiatową 2345C w kireunku na Gąsawę z DK5. Kierowcy powinni liczyć się lokalnymi ograniczeniami prędkości. 
Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywa