Wykonawca robót na odcinku 7 prowadzi prace przy szerokim asortymencie robót. W ostatnim czasie prowadzone są intensywne roboty m.in. przy węźle Lubcz, km 19+840 w zakresie wykonywania:

  • nasypu,
  • odhumusowania,
  • podbudowy z KŁSM,
  • podbudowy z betonu asfaltowego,
  • warstwy wiążącej,
  • wysp dzielących z kostki granitowej.

 

W związku z koniecznością wykonania pozostałej części węzła, tj. włączenia od strony drogi powiatowej 2352C w kolejnym tygodniu Wykonawca planuje przełożenie ruchu z obecnej DK5 na tymczasową drogę objazdową zlokalizowaną na północny zachód od powstającego ronda.